Arendal båtsportklubb

VISJON

«Å være en ledende båtsportklubb som inspirerer, utvikler og engasjerer en mangfoldig gruppe mennesker, samtidig som vi arrangerer arrangementer av høy kvalitet. Vårt klare mål er å ha et sterkt fokus på miljøet, vise samfunnsansvar, fremme gode holdninger rundt sikkerhet til sjøs og tilby gratis aktiviteter for barn og unge.»

Arendal BåtsportKlubb (ABSK) ble etablert i 1985 og har vokst til å bli en av landets fremste båtsportklubber, med hovedfokus på rundbane- og offshore-racing.

Klubben engasjerer en mangfoldig gruppe deltakere i alle aldre, med spesielt dedikert innsats for barn og unge. ABSK har oppnådd anerkjennelse for å være vertskap for Norwegian Grand Prix CLASS-1 fra 1994 til 2011, en begivenhet som kan sammenlignes med FORMEL 1 kjent fra bilsporten. Arendal er ofte referert til som båtsportens Monaco, og klubben forblir en sentral aktør innen motorsportracing i Norge og verden.

Les mer om NGP her

MISJON

Sportslig Excellence: Fortsette å være en fremtredende aktør innen båtsporten i Norge og verden, og videreføre arven fra Norwegian Grand Prix CLASS-1 ved å arrangere arrangementer av verdensklasse. Vi har som mål å legge til rette for sportslig utvikling blant våre utøvere, med sikte på å støtte dem i å oppnå høye internasjonale prestasjoner.

Bærekraft og Miljøansvar: Implementere bærekraftige praksiser i alle aspekter av klubbens drift. Dette inkluderer reduksjon av miljøavtrykket, avfallshåndtering og bevissthet rundt miljøspørsmål blant medlemmene. Klubben skal være en aktiv deltaker i lokale miljøinitiativer og bidra til bevaring av nærområdets økosystem.

Sosialt Ansvar: Forsterke engasjementet i samfunnet ved å tilby aktiviteter og arrangementer som involverer og gagner lokale innbyggere og medlemmer. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot barn og unge for å fremme sunn fritidsaktivitet og personlig utvikling. Gratis tilbud skal tilbys.