Styret

Giska Gundersen

Leder

Carl Fredrik Jensen

Nestleder

Anette Andersen

Styremedlem

Leander Knutsen

Styrmedlem

Mats Jensen

Ungodmsrepresentant

Nicolay Rylander

Styremedlem

Daniel Ager-Wiik

Varamedlem

Kjell Mørch

Varamedlem